Zažijte Kanadu na vlastní kůži

Rok v Kanadě díky programům International Experience Canada (IEC)

Kategorie v rámci programu Zažijte Kanadu nabízí mladým lidem příležitost dlouhodobě pracovat a cestovat v Kanadě. Ve většině případů se jedná o dobu až 1 roku. Oficiální název programu je International Experience Canada, od kterého je odvozena zkratka IEC.

Kategorie programu Zažijte Kanadu (IEC)

V rámci programu Zažijte Kanadu, neboli International Experience Canada (IEC) si můžete vybrat ze 3 kategorií:

Jednotlivé kategorie se od sebe liší podmínkami pro přihlášení a splnění procesu žádosti, ale vždy se jedná o žádosti o pracovní povolení na dobu až 1 roku, o které mohou žádat občané ČR ve věku 18 - 35 let.

Pro všechny kategorie v rámci IEC je společné, že se jich můžete účastnit pouze jednou za život a není možné tato pracovní povolení prodloužit. Je však možné žádat následně o pracovní povolení skrze jinou kategorii IEC (celkem pouze dvakrát) nebo si svůj pobyt v Kanadě prodloužit za pomoci jiných programů.

Veškeré oficiální informace týkající se programu Internatinal Experience Canada naleznete na stránkách imigračního úřadu Kanady.

Bow Lake

Program International Experience Canada pro občany ČR

Working holiday v Kanadě

Pracovat a cestovat po dobu až 1 roku v Kanadě s otevřeným pracovním povolením, které není vázané na zaměstnavatele.

Young Professionals

Pracovat a cestovat po dobu až 1 roku v Kanadě s pracovním povolením vázaným na zaměstnavatele v rámci odborného rozvoje.

Co-op Internship

Pracovní stáž, která je potřeba pro splnění vzdělávacího programu v ČR s pracovním povolením vázaným na zaměstnavatele.

Working holiday - otevřené pracovní povolení

O Working Holiday se mluví nejčastěji, protože je nejpopulárnější kategorií. Účastníci tak získají otevřené pracovní povolení, kdy si mohou hledat zaměstnavatele až na místě a mohou ho libovolně měnit. Jedná se o jedinou kategorii IEC, kde není třeba mít předem domluveného zaměstnavatele. WH pracovní povolení je na 12 měsíců. Podrobnější informace i postup žádosti najdete v samostatném článku týkyjící se Working holiday víz do Kanady.

Young professionals - odborný rozvoj

Pracovní povolení pro Odborný rozvoj (Young Professionals) je udělováno také na 12 měsíců. Narozdíl od WH se jedná o tzv. Employer specific work permit, tedy pracovní povolení vázané na zaměstnavatele. Účastníci této kategorie mohou v Kanadě pracovat pouze pro tohoto zaměstnavatele. Pracovní pozice musí spadat do NOC 0, A nebo B. Případně je možností také NOC C, kdy je potřeba zároveň mít postsekundární vzdělání.

International Co-op Internship - pracovní stáž v Kanadě

Program International Co-op Internship umožňuje českým studentům absolvovat roční pracovní stáž v Kanadě. Podmínkou je, že po celou dobu trvání stáže (12 měsíců) musíte být registrovaným studentem VŠ. Pracovní stáž musí být v rámci oboru, který studujete a musí být potřeba pro splnění vašeho vzdělávacího programu v ČR. Stejně jako u Young professionals je třeba mít domluveného zaměstnavatele před tím, než o pracovní povolení žádáte.

Národní park Banff

Kvóta pro programy IEC

Do jednotlivých kategorií se uchazeči hlásí online skrze Pool, odkud jsou náhodně vybíráni žadatelé o jednotlivá pracovní povolení. Každá kategorie má svou kvótu a uchazeči jsou vybíráni v průběhu roku, dokud není kvóta naplněna a uzavřena. Kvóty tedy stanovují limity pro občany ČR, kteří mohou v rámci jednotlivých kategorií do Kanady vycestovat pro danou sezonu.

Co je možné díky programům Zažijte Kanadu zažít?

Sdílíme zkušenosti naše i vaše

Přidejte se na naši Facebook stránku, kde posíláme tipy nejen k programu Zažijte Kanadu, ale také akční letenky do Kanady, zkušenosti s dlouhodobým životem v Kanadě, jak si najít práci, atd. Sledovat nás můžete také na Instagramu @jakdokanady, kde zároveň sdílíme i zážitky dalších Čechů v Kanadě, kteří vás mohou inspirovat. A přidat se můžete také do facebookové skupiny Komunita: Jak do Kanady, kde si vzájemně radí také jednotliví cestovatelé.

TOP