BEZVÍZOVÝ TURISTICKÝ VSTUP DO KANADY

Občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt do 6 měsíců v Kanadě víza. Tento pobyt se vztahuje pouze na turistiku, navštívení rodiny nebo přátel či obchodní a studijní účely. Ačkoli nejsou vyžadována turistická víza, je nutné si před odjezdem zajistit cestovní registraci eTA. Toto povolení eTa je povinné a bez něj vám bude odepřen vstup na palubu letadla.

Turistická víza do Kanady pro občany ČR již nejsou potřeba. Přesto ke vstupu do Kanady musíte předložit řadu dokumentů a prokázat svůj záměr. Shrnujeme, co vše musíte mít pro vstup do Kanady jako turisté.

Velvyslanectví Kanady oznámilo 14. listopadu 2014, že občané České republiky s okamžitou platností již nepotřebují turistická víza do Kanady - turistické vízum pro krátkodobý pobyt v Kanadě.

Od 15.3.2016 je nutné vyřídit si pro cestu do Kanady povolení eTA. Jedná se o elektronické cestovní povolení, které je nutné vyřídit před vaším odletem do Kanady. Všechny potřebné informace najdete na stránce: eTA víza do Kanady.

BEZVÍZOVÝ TURISTICKÝ VSTUP DO KANADY

Pro bezvízový vstup do Kanady musíte splnit dvě podmínky:

 • Délku pobytu
 • Účel pobytu

Délka pobytu musí být kratší jak 6 měsíců

Pokud plánujete turistický pobyt v Kanadě, který není delší jak 6 měsíců, pak nepotřebujete žádné vízum ani jiné povolení.

Kanada je tak další ze zemí, které nám umožňují snadný vstup. Přestože se jedná de facto pouze o turistické a rekreační pobyty, je to významný krok.

Bezvízový vstup do Kanady je zajištěn českým občanům pouze pro krátkodobý pobyt, tj. do 6 měsíců.

Omezený režim pobytu v Kanadě

Účel tohoto krátkodébého pobytu musí být jeden z následujících:

 • turistika
 • návštěva rodiny/přátel
 • obchodní cesta
 • studijní pobyt (jednosemestrální kurzy)

Pokud plánujete studovat v Kanadě déle jak 6 měsíců, je nutné zažádat o studentská víza.

DOKLADY PRO CESTU DO KANADY

Pokud chcete minimalizovat riziko odmítnutí vstupu do Kanady, na základě informací uvedených u MZV ČR doporučujeme zajistit si pro bezproblémový vstup na území Kanady následující doklady.

 • Doklad o zpáteční jízdence (např. zpáteční letenka). Letenka pouze do USA nestačí (opět musíte prokázat vycestování z USA, a to většinou ještě na území Kanady).
 • Kompletní harmonogram vaší cesty (obtížné např. při backpacking cestování, nicméně alespoň orientačně si to napište).
 • Doklad o zajištěném ubytování (alespoň na první dny, stačí vytisknutá online rezervace hostelu).
 • Doklad o zajištěném zdravotním pojištění (blíže na cestovní pojištění do Kanady).
 • Při služebních cestách pozvání od kanadského byznys partnera.
 • Při návštěvě rodiny či přátel jejich pozvání.
 • Doklad prokazující dobrý zdravotní stav (např. doklad, že netrpíte žádnou nakažlivou nemocí). Dle našich zkušeností a zpráv od dalších Čechů a Slováků jsme se s tímto v praxi ještě nesetkali. Pokud žádáte o pracovní povolení, v závislosti na typu vaší prácí (úředník zjistí z krátkého rozhovoru) můžete být vyzváni k předložení zdravotního vysvědčení - tzv. Medical Exam.
 • Pro osoby mladší 18 let platí zvláštní režim - je nutné prokázat další skutečnosti, např. notářsky ověřený písemný souhlas rodičů, atd.
 • Od 15. 3. 2016 jsou nutná předložit také povolení eTA.

VSTUP NA ÚZEMÍ KANADY

O délce pobytu rozhoduje imigrační úředník

O vašem vstupu do Kanady a jeho délce rozhoduje imigrační úředník. Ten může na základě vlastního uvážení délku pobytu zkrátit, tedy nemusí být vždy 6 měsíců. Povolenou délku pobytu imigrační úředník vyznačí do cestovního pasu (záznamem nebo lepícím štítkem). Jste povini opustit Kanadu v termínu do vyznačeného data.

Máte povinnost předložit imigračnímu úředníkovi svůj cestovní pas se strojově čitelnou zónou (tzv. biometrický pas). Biometrický pas je do Kanady nutnost!

Cestovní pas musí být platný v den vstupu a rovněž po celou dobu vašeho pobytu. Je doporučeno, aby jste měli v cestovním pase minimálně jednu stránku volnou.

Na vyzvání imigračního úředníka jste dále povinni prokázat dostatek finančních prostředků pro váš pobyt, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit.

Úmysl Kanadu včas opustit je zcela na posouzení imigračního úředníka na základě krátkého rozhovoru. Odpovídejte na otázky klidně, sdělte váš plán cesty a zbytečně nevtípkujte. Buďte připraveni prokázat zpáteční letenku z Kanady.

Dobrý zdravotní stav se posuzuje vizuálně, případně prokázáním očkování, a to v případě, že jste za posledních několik měsíců byly v oblasti, kde se vyskytuje některá ze závažnějších nemocí či epidemií. Očkování se prokazuje pomocí Mezinárodního očkovacího průkazu.

Prokázání dostatku finančních prostředků

Dostatek finančních prostředků můžete prokázat výpisem zůstatků z vašeho bankovního účtu.

Vytisknutá stránka z internetového bankovnictví není obecně považováno za dostatečné prokázání. Vyžádejte si od pracovníků vaší banky vystavení potvrzení o aktuálním zůstatků na vašem běžném bankovním účtu. Běžně stačí vytisknutá kopie PDF tohoto potvrzení od banky. Důležitý je zde běžný bankovní účet, neboť se musí jednat o finanční prostředky, se kterými jste schopni okamžitě nakládat (např. termínovaný účet není proto vhodný).

Finanční prostředky lze také prokázat kreditní kartou (avšak nedoporučujeme), cestovním šekem či hotovostí. Nezapomeňte, že není dovoleno převážet více jak 250.000,-Kč (stejný ekvivalent v CAD či jiné měně).

Výše finančních prostředků není oficiálně nikde zveřejněna. Pro turistické účely se doporučuje prokázat výši 100 - 150 CAD na osobu za den.

Další povinnosti

Při vstupu na kanadské území musíte mít vyplněnou kartičku celní delarace. Běžně ji dostanete v letadle (či na lodi). V případě silničního přechodu z USA si ji lze vyzvednout na hraničním přechodu.

Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

Při kontrolách můžete být podrobeni krátkému výslechu či kontrole zavazadel (přečtěte si, co nesmíte dovážet).

PRODLOUŽENÍ POBYTU V KANADĚ

Pokud si chcete prodloužit svůj pobyt v Kanadě, je potřeba o to požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních městech jednotlivých provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením doby vašeho pobytu. V případě turistických účelů by se mělo jednat o Visitor Record.

Za prodloužení pobytu v Kanadě se platí nevratný poplatek 75-150 CAD.

Pozor na překročení hranic USA s návratem do Kanady

Nedoporučujeme překračovat hranice do USA s myšlenkou okamžitého návratu do Kanady a získání dalších 6 měsíců turistického pobytu. Jedná se o porušení imigračních předpisů. Imigrační úředník může provést vaši deportaci ze země a případně udělit několikaletý zákaz vstupu do Kanady. Upozorňujeme na bilaterální smouvu mezi Kanadou a USA, která je v platnosti od roku 2012 a umožňuje vzájemné vyměňování si informací o vízových a azylových žadatelích.

Pojištění do Kanady

Před odletem do Kanady si nezapomeňte sjednat cestovní pojištění. Léčebné výlohy na ošetření a zdravotní péči jsou mnohem vyšší než v České republice, je proto vhodné uzavřít pojištění s vyššími limity. Doporučujeme také sjednání úrazového pojištění. Přečtěte si článek srovnání cestovního pojištění do Kanady a vyberte si variantu, která bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

POJIŠTĚNÍ SE SLEVOU

V případě, že rádi sportujete, doporučujeme přečíst shrnující článek Pojištění sportů do zahraničí: Rekreační, rizikové, nepojistitelné.

Pokud odjíždíte na Working Holiday do Kanady, podívejte se na recenze pojištění True Traveller, které je velmi oblíbené a nabízí extra vysoké limity.

TOP