PRŮVODCE WORKING HOLIDAY VÍZ PRO OBČANY ČR

Kompletní průvodce pro zájemce o Working Holiday víza do Kanady v programu Zažijte Kanadu (IEC). Připravili jsme pro vás návod krok za krokem. Postup, jak se na celý proces žádosti o WH víza připravit.

Program working holiday nabízí jedinečnou možnost získat pracovní povolení a strávit delší časové období v zahraničí. Zájem o pobyt v Kanadě v posledních letech velmi stoupá. Na této stránce najdete to nejdůležitější, tedy jak zažádat o WH víza do Kanady, úspěšně projít procesem, zorganizovat svůj odlet a na nic nezapomenout.

Snažili jsme se sestavit přehledně celý proces žádosti o Working Holiday víza. Upozorňujeme, že se můžeme mýlit anebo udělat nějakou chybičku, dokonce oficiální zdroje mění čas od času své podmínky či postupy. Nezastupujeme oficiální zdroj CIC ani nejsme agentura. Jsme Martin a Janča a každému doporučujeme projít si oficiální zdroje.

Aktuální změny Working Holiday a COVID-19

S účinností od 1. října 2022 kanadská vláda zrušila všechna opatření související s COVID-19 pro vstup a cestování na území Kanady. 

Opatření se mohou lišit v jednotlivých provinciích, proto si vždy zkontrolujte dle vašeho plánu na oficiálních stránkách jednotlivých provincií.

Working holiday do Kanady 2022

Pool pro Working holiday víza pro rok 2022 se otevřel 13. ledna 2022. Termín pro rozeslání prvního kola pozvánek Invitation to Apply, tedy otevření kvóty, byl stanoven na týden od 17. ledna 2022. Program Working holiday pro rok 2022 je aktuálně otevřený. 

Vše pro vás sledujeme a budem o novinkách informovat

Po otevření poolu mohou žadatelé odesílat první část své přihlášky do poolu, odkud jsou následně náhodně vybíráni uchazeči po otevření kvóty - jsou jim rozesílány pozvánky k další části procesu. Mezi otevřením poolu a otevřením kvóty bývá vždy časová prodleva a oba termíny jsou kanadskou vládou zveřejněny s časovým předstihem na oficiálních stránkách kanadské vlády.

Žádali jste o WH v předchozí sezoně?

Uchazeči, kteří žádali již v předchozí sezoně, budou před otevřením nového ročníku odstraněni z poolu, který se bude uzavírat. Po otevření poolu pro rok 2022 budou moci vytvořit nový profil skrze stejné přihlašovací údaje. Není tedy třeba vytvářet si nový účet a GC key.

Nově pro sezonu 2022: Pokud vám nepřišla zpráva o odstranění profilu z Poolu a zároveň vám v předchozí sezoně nepřišla pozvánka ITA, mělo by vše být v pořádku a váš profil je stále v poolu. Váš profil by měl zůstat v poolu a nemusíte se hlásit znovu.

Pokud chcete informace aktualizovat, musíte svůj profil nejprve z poolu smazat a pak tam odeslat profil nový.

Ověřte si ve svém účtu, že máte přihlášku v poolu!

Working holiday Kanada 2022 - přihlašování z předchozích ročníků

Podívejte se na záznam živého vysílání, kde jsme probrali Working Holiday do Kanady v roce 2021 a všechny změny, které byly způsobeny koronavirovými opatřeními proti zabránění šíření onemocnění Covid-19.

Video můžete přehrát také přímo na YouTube.

Working Holiday 2022

Pool pro rok 2022 byl otevřen 13. ledna 2022 a do programu Working holiday Kanada je možné odeslat svou přihlášku dokud nebude pool uzavřen nebo vyčerpána kvóta pro účast. Uchazeči jsou vybíráni z poolu od 17. ledna 2022. V současné době je program Working holiday 2022 otevřen.

 • Registrace do Poolu: otevřena od 13. ledna 2022
 • První kolo pozvánek: od 17. ledna 2022
 • Poslední kolo pozvánek: v týdnu od 17. října 2022
 • Kvóta: 1000
 • Počet přihlášených v poolu: 14
 • Počet volných míst: 95
 • Počet rozeslaných pozvánek: 1785

Aktualizováno 7. října 2022. Postup rozesílání pozvánek můžete sledovat zde.

Jak vypadala WH víza v minulém roce 2021

 • Registrace do Poolu: otevřena od 1. března 2021
 • První kolo pozvánek: 22. března 2021
 • Poslední kolo pozvánek: 12. listopadu 2021
 • Kvóta: 800
 • Počet přihlášených v poolu: 497
 • Počet volných míst: 0
 • Počet rozeslaných pozvánek: 538

Průvodce Working holiday víz

Vzhledem k velkému rozsahu průvodce working holiday víz do Kanady, jsme vytvořili rychlé záložky :-) Neváhejte proto kliknout na jakoukoli kategorii, o které se chcete dozvědět více.

Working holiday víza do Kanady

První dobrá zpráva je, že občané České republiky mají stále možnost vycestovat do Kanady a získat pracovní povolení Working Holiday v rámci programu Zažijte Kanadu na 1 rok také v roce 2022.

Stále nám však zůstává přidělena kvóta pro zájemce - 1000 uchazečů, kterým bude moct být žádost o pracovní povolení v rámci working holiday kategorie schválena. Tedy je omezen počet lidí, kterým bude uděleno pracovní povolení.

Jednou ze změn spojených s opatřeními proti šíření koronaviru je potřeba spadat mezi plně očkované cestovatele. V případě neočkovaných uchazečů je možnost vycestování do Kanady za prací ve zcela ojedinělých případech a za specifických podmínek. Nezapomeňte si proto vyplnit dotazník, který vás nasměruje k odpovědi na otázku, zda do Kanady můžete vycestovat?

Program Zažijte Kanadu (IEC)

Program Zažijte Kanadu je odvozen od anglického oficiálního názvu International Experience Canada (zkratka IEC). Umožňuje vycestování do Kanady za prací a je rozdělen do 3 kategorií:

Tyto kategorie mohou mít rozdílné podmínky pro udělení pracovního povolení. Na této stránce se zaměřujeme na Working Holiday víza. S těmi máme také největší osobní zkušenosti.

Pro více informací o jednotlivých programech se prosím podívejte na oficiální stránky IEC.

Working holiday je pouze jednou z kategorií, spadajících do programu Zažijte Kanadu (IEC).

Program Zažijte Kanadu (IEC) je nadřazený Working Holiday kategorii

Budete tedy žádat o Working holiday do Kanady v programu International Experience Canada (Zažijte Kanadu). Pokud budete schváleni do tohoto programu, budete schváleni jako žadatelé o pracovní povolení.

Working holiday pracovní povolení (označovaná také jako WH víza) jsou nejčastěji překládána jako víza na pracovní prázdniny (work - práce, holiday - prázdniny). V pravém slova smyslu se však nejedná o víza, protože mezi ČR a Kanadou je bezvízový styk, ale samozřejmě je potřeba platné oprávnění k pobytu v Kanadě a případně také pracovní povolení (v tomto případě se jedná o Open work permit).

Working holiday obsahuje pracovní povolení

Abychom to uvedli co nejjednodušeji, prostě stačí, když budete vědět, že jakmile projdete celým procesem pro získání working holiday do Kanady, můžete v Kanadě legálně pracovat. Znamená to tedy, že projdete celým legislativním procesem od vyplňování formulářů online až po udělení pracovního povolení a razítka do pasu na imigračním oddělení při vstupu do Kanady.

Ve skutečnosti pracovní povolení dostáváte až od imigračního úředníka při kontrole na letišti. Fakt, že jste se dostali do kvóty a získali zvací dopis Port of Entry Letter of Introduction ještě neznamená, že můžete legálně pracovat v Kanadě. Pro to potřebujete pracovní povolení, které získáte do svého pasu na imigračním.

Seznámení s procesem žádosti o WH 2022

V procesu žádosti o Working holiday do Kanady došlo během posledních pár let hned k několika změnám a ty zůstávají i pro další ročníky. V roce 2022 je třeba navíc sledovat situaci a možné změny podmínek pro vstup na území Kanady v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.

Ke všem informacím zde poskytujeme odkazy a tak si vše můžete sami ověřit a pečlivě nastudovat. Naší snahou je vám tu cestu a hledání usnadnit.

V rámci procesu žádosti o Working holiday jsou pojmy, které je dobré si vysvětlit ještě předtím než se pustíme do procesu:

 • Pools = Žadatelé odesílají první část své přihlášky IEC do tzv. "poolu" - místa, kde se sdružují přihlášky žadatelů.
 • Invitation to Apply = Z poolu budou po otevření kvóty během roku náhodně vybíráni žadatelé, kterým bude odeslána pozvánka k žádosti o pracovní povolení (Invitation to Apply/ ITA).
 • Rounds of Invitation = Výběr žadatelů, kteří jsou vyzváni k podání žádosti o pracovní povolení, by měl probíhat náhodně a v různých intervalech během roku, dokud nebude kvóta vyčerpána.

Pool pro rok 2022 je otevřen od 13. ledna 2022

Proces žádosti o Working holiday do Kanady pro rok 2022, tedy vložení vaší žádosti do Poolu, můžete začít v momentě otevření poolu. Většinou se jedná o termíny na přelomu roku.  To, že jste v poolu, poznáte díky potvrzovací zprávě ve vašem IEC účtu a také statusu, kdy se vám po rozkliknutí zobrazí, že jste kandidát.

Otevření kvóty Working Holiday 2022

Kdy dojde k otevření kvóty pro Working Holiday víza v programu Zažijte Kanadu 2022?

Otevření kvóty a první kolo náhodného výběru uchazečů z Poolu probíhá vždy v termínu, který předem ohlásí kanadská vláda na svých oficiálních stránkách.

Pro nastávající sezonu WH 2022 je termín otevření kvóty stanoven na týden od 17. ledna 2022.

Po otevření poolu je možné vyplňovat první část přihlášek a odeslat ji do poolu. Následně pak je oznámen termín otevření kvóty. V tento den bývá rozesláno první kolo pozvánek Invitation to Apply (pozvánek k žádosti o pracovní povolení). Další kola výběru z poolu pak probíhají během celého roku, dokud nebude naplněna kvóta pro Českou republiku. 

Working holiday Kanada 2022 - otevření poolu

Další postup rozesílání pozvánek můžete sledovat zde.

Proces získání WH v programu Zažijte Kanadu 2022

Stejně jako v předchozích ročnících musíte splňovat pro získání víz Working holiday do Kanady určité podmínky.

Podmínky pro získání pracovního povolení v rámci working holiday

 • Být občanem ČR
 • Věk mezi 18 - 35 let (včetně - v okamžiku výběru z poolu).
 • Musíte prokázat, že jste rezidentem ČR v době žádosti. (Poskytnutí rezidenční nebo poštovní adresy v ČR.)
 • Musíte disponovat ekvivalentem 2500 CAD.
 • Musíte mít platný pas po celou dobu vašeho plánovaného pobytu v Kanadě (pokud tak nebude, pracovní povolení vám bude uděleno maximálně na dobu platnosti vašeho pasu).
 • Musíte být schopni zřídit si cestovní pojištění na celou dobu vašeho plánovaného pobytu v Kanadě.
 • Musíte mít zpáteční letenku, nebo prokázat, že máte dostatek finančních prostředků na její uhrazení.
 • Musíte uhradit poplatky ve výši 341 CAD.
 • Programu Working holiday v Kanadě jste se ještě neúčastnili.

Oficiální zdroj IEC -

Proces žádosti o Working Holiday

Celým procesem byste měli být systémově vyzýváni a informováni o dalších krocích, takže se nebojte, že byste nevěděli, co dál dělat.

Postup žádosti working holiday víz do Kanady 2022

Krok 1: Staň se kandidátem v POOLU

1. Vyplň svůj IEC dotazník- dotazník, který ti zabere asi 10 minut a určí, do jaké kategorie programu Zažijte Kanadu se můžeš hlásit.

Dotazník WH Kanada část 1

Dotazník Working holiday Kanada část 2

Zažijte Kanadu WH 2016

Working holiday víza Kanada 2016

Working holiday kanada 2016

Ve výsledku dotazníku vám může vyjít více kategorií, nejen Working Holiday. Vysledné kategorie jsou určovány z vašich odpovědí.

2. Pokud teď stiskneš "Pokračovat", získáš unikátní kód (Personal reference code), který budeš potřebovat pro přihlášení do další části svého profilu. Uvidíš také další instrukce a do kdy je kód platný (cca 2 měsíce). Kód si určitě nezapomeň poznamenat či uložit, budeš ho potřebovat později!

Krok 2: Vytvořte se profil IEC

1. Vytvoř si v rámci systému IEC profil pomocí klíče GC Key

Je na čase si všechno psát! Bude se Ti to hodit.

 • Klikni na možnosti "Sign in with GC Key", poté v pravé části na "Sign Up" (pokud žádáš poprvé)
 • Urči si přihlašovací údaje.
 • Urči si odpovědi na 3 určené kontrolní otázky
 • Akceptuj pravidla a podmínky používání

2. Vytváříte si IEC profil

 • Vyplň své osobní údaje
 • Vymysli si 4 kontrolní otázky a odpovědi (bez diakritiky)

3. Po přihlášení si můžeš vybrat, co chceš dělat dál...

4. Po výběru možnosti IEC budete vyzváni k vložení kódu z kroku 1 = Personal Reference Code.

Alternativní možností může být také varianta "I do not have Personal Reference Code", kdy po zvolení kategorie International Experience Canada budeš napřímo přesměrován na dotazník a údaje se propíší rovnou do tvého profilu. Personal Reference Code v této variantě tedy již nebudeš potřebovat.

4. Po zadání kódu do systému budeš moct vyplňovat jednotlivé části profilu IEC.

Vyplnění přihlášky do Poolu

5. Po zadání všech potřebných údajů, odešli svou přihlášku do Poolu. Od založení svého IEC profilu musíš přihlášku odeslat do poolu do 60 dní, jinak budeš muset začít od začátku.

Odeslání přihlášky do Poolu

Krok 3: Po odeslání přihlášky do POOLU

1. Do IEC profilu dostaneš zprávu, že je tvá přihláška v Poolu.

2. Hlídej si MyCIC, protože můžeš dostat Pozvánku k žádosti o pracovní povolení (Invitation to Apply). Většinou přijde upozornění také na email. Proces pozvánek pro Working Holiday můžeš sledovat zde.

3. Pokud dostaneš pozvánku, musíš ji do 10 dní přijmout nebo odmítnout. Po přijetí budeš nasměrován/aná k dalšímu kroku.

 • Přijmutí pozvánky: profil IEC-> Continute my profile/application-> Work permit -> Start Application
 • Pokud tak neuděláš, tvá pozvánka propadá a ty musíš celý proces začít znovu.
 • Pokud pozvánku odmítneš (Decline invitation), tvá přihláška zůstává v poolu.
 • V poolu budet uchazeč registrován nejdéle po dobu 1 roku ode dne kdy byl do poolu přijat.

Krok 4: Vyplň žádost o pracovní povolení

1. Vyplň online formulář.

 • Po přijetí pozvánky (Invitation to Apply) máš 20 dní na schválení tvé přihlášky, poskytnutí všech potřebných dokumentů a zaplacení poplatků.
 • Do IEC profilu ti přijde zpráva s přesným termínem, do kterého musíš svou žádost odeslat.

Na co si dát pozor:

 • Při vyplňování sekce Work and education details dbejte na to, aby mezi termíny nezůstávaly mezery. (Tedy i v případě, že jste nějakou dobu nezaměstnaní to tam uveďte.) Pokud vám tam zůstane mezera mezi termíny, často si pak úředníci vyžádají další doplnění informací a zdržuje to proces.
 • Je třeba dbát na to, aby v poli "Residential address" nebo "Mailing address" byla uvedena adresa v ČR. Pokud tedy žádáte ze zrahraničí, vyplníte dle instrukcí do pole "Residential address" adresu v zahraničí, ale následně musíte zaškrtnou u otázky "Is your mailing address the same as your current residential address?" odpověď "No" a následně budete moci poskytnout do pole "Mailing address" adresu na území ČR. Tímto byste se měli vyhnout zamítnutí žádosti z důvodu pobytu v zahraničí.

2. Po vyplnění a schválení všech potřebných polí ti systém vygeneruje Checklist potřebných dokumentů, které musíš nahrát. Může se jednat o:

 • Výpis z rejstříku trestů a jeho úředně ověřený překlad
 • Sken pasu, který musí být platný před plánovaným příjezdem i po plánovaném odjezdu z Kanady.
 • Sken občanského průkazu.
 • Životopis v anglickém nebo francouzském jazyce - obsahující vzdělání, kvalifikace, pracovní zkušenosti...
 • Výpis z rejstříku trestů z jiné země, kde jsi žil/a po dobu 6 a více měsíců.
 • Zdravotní výpis (Medical exam) - v závislosti na tom, jaké povolání chceš vykonávat v Kanadě.
 • Pasová fotografie v digitální podobě v rozměrech 35 x 45 mm.
 • Vyplněný formulář Family information 5707 nebo 5645.
 • Potvrzení od agentury, pokud využíváš její služby k výjezdu do Kanady.

3. Zaplať poplatky ve výši 341 CAD pro working holiday.

 • Účastnický poplatek programu IEC 156 CAD - platí všichni účastníci programu Zažijte Kanadu.
 • Poplatek pro Working holiday pracovní povolení 100 CAD.
 • Poplatek za vyřízení biometrických údajů 85 CAD.
 • Poplatky musí být hrazeny online skrz účet IEC kartou VISA, MasterCard, AmericanExpress nebo CanadaAMEX.

4. Zkontroluj si, že máš vyplněna všechna pole v přihlášce a přiloženy čitelné a barevné skeny veškerých potřebných dokumentů.

5. Svou přihlášku elektronicky podepiš a odešli. Elektronický podpis probíhá pomocí vyplnění osobních údajů a některé z kontrolních otázek.

6. Kontroluj svůj účet a schránku ve svém profilu, pokud budeš vybrán/a,  popř. imigrační oddělení bude potřebovat nějaké další dokumenty, budou tě kontaktovat skrz tvůj účet a dozvíš se další kroky.

7. Následně budeš vyzván k poskytnutí biometrických údajů - tj. otisků prstů a fotografie. Biometrické údaje lze poskytnout pouze osobně ve vybraných kancelářích v Evropě i po světě a je třeba to stihnout do 30 dní. Podrobné informace a instrukce se dozvíš ve zprávě Biometric Instruction Letter od CIC, která by ti měla přijít do schránky ve tvém IEC účtu do 24 hodin od schválení své žádosti.

8. Do 6 týdnů od poskytnutí biometrických údajů by ti mělo být sděleno rozhodnutí o tvém přijetí/zamítnutí do programu.

9. Pokud bude tvá přihláška přijata, obdržíš dopis Port of Entry Letter of Introduction (LOI) = oficiální název Port of Entry (POE). Dopis může být v profilu nazván také jako Correspondence Letter.

 • Tento dopis budeš potřebovat při vstupu do Kanady na imigračním oddělení k tomu, aby ti bylo uděleno pracovní povolení. LOI není pracovní povolení! Po udělení POE Letter of Introduction máte 1 rok na to do Kanady vstoupit. Datum platnosti budeš mít jasně uvedený v textu. Může být matoucí, že se dopis bude jmenovat jinak, věnuj proto pozornost především informacím, které jsou v tomto dokumentu uvedené. U některých uchazečů byl nazýván jako Correspondence letter.
 • Součástí tohoto dopisu by měla být také informace o povolení eTA, které by mělo být součástí.

Krok 5: Vydej se do Kanady!

1. Nezapomeň si vzít s sebou:

 • Letter of Introduction (LOI). Na základě tohoto dopisu jsi oprávněný/á dostat při tvém příjezdu do Kanady pracovní povolení.
 • Platný cestovní pas.
 • Potvrzení o pojištění po celou dobu plánovaného pobytu v Kanadě. Pokud bude vaše cestovní pojištění sjednáno na kratší dobu, může vám být uděleno pracovní povolení pouze do konce trvání vašeho pojištění.
 • Potvrzení o dostatku finančních prostředků na bankovním účtu, které by nemělo být starší než týden před odletem do Kanady.
 • Zpáteční letenku, nebo navýšené finanční prostředky o tuto částku.
 • Kopie dokumentů, které jsi dokládal v průběhu žádosti o WH víza.

Kompletní průvodce: E-book Jak do Kanady

Sepsali jsme kompletního průvodce zaměřeného na Pracovní prázdniny Working holiday do Kanady. Jedná se o více jak 140 stránkovou elektronickou knihu v PDF, která nabízí ucelený návod, jak získat WH víza, jak najít nejlevnější letenky, jak si najít bydlení, píšeme o práci, jak sestavit životopis a samozřejmě porovnáváme jednotlivé destinace v Kanadě.

Členská sekce pro uchazače o WH

Pro všechny cestovatele, kteří chtějí získat informační náskok a příležitosti k získání práce v Kanadě. Vytvořili jsme katalog zaměstnavatelů pro sezónní práce, horské resorty a farmy. Získáte také přístup k unikátní odkazové ploše užitečných stránek, kalendářI sklizní, checklistům pro odletovou přípravu, PDF ebook i video a audio záznam z festivalu.

Kdo jsme a proč píšeme?

Jsme Martin a Janča - strávili jsme v Kanadě rok 2014/2015 právě na Working holiday víza Zažijte kanadu. Proces žádosti byl pro nás šílený, a proto jsme se rozhodli, že dáme naše zkušenosti na web k přečtení dalším zájemcům o Kanadu. My bychom je tenkrát totiž skutečně ocenili. Bohužel jsme byli prvním ročníkem, který prošel online procesem v ČR.

Postupně jsme postavili celý web JakDoKanady.cz, kde najdete celou řadu informací o tom, jak vycestovat do Kanady, získat víza i práci. Pokud jste na webu v jednotlivých podstránkách nenašli odpověď na svoji otázku, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Dříve než nám napíšete, prosím přečtěte si stránky uvedené níže.

TOP
Sdílejte tento zajímavý obsah