Víza do Kanady

Jedete do kanady cestovat, pracovat nebo studovat? Nezapomeňte, že potřebujete víza!

Vízová povinnost do Kanady

Hledáte způsoby, jak získat víza do Kanady? Připravili jsme rozcestník přehledu vízových povinností pro občany České republiky. Získejte základní přehled o tom, jaké možnosti dnes máte a jak lze do Kanady odcestovat.

Ať jedete do Kanady cestovat, studovat anebo za prací, je potřeba před odjezdem zařídit řadu formálních náležitostí. Nepodceňujte svoji přípravu. A pozor na zkreslené informace v médiích. Níže máte k dispozici základní rozcestník s proklikem na detail jednotlivých víz (turistické, studentské, pracovní,...) a na konci stránky pak najdete další požadavky a náležitosti pro vstup do Kanady.

Working holiday vízum

Nejoblíbenější a nejdoporučovanější způsob, jak strávit 1 rok v Kanadě a změnit svůj život

Pracovní povolení na 1 rok

Pouze 1000 zájemců ročně

Víza vyřídíte svépomocí

Working holiday víza jsou nejoblíbenějším typem, jak si zajistit v Kanadě dlouhodobý pobyt. Tento typ víz nabízí pracovní povolení v Kanadě na 12 měsíců. Každým rokem roste zájem nových uchazečů a aktuální kvóta povoluje udělení pouze 1000 zájemcům ročně.

Víza se podávají online a přestože je třeba značná příprava, vše zvládnete s patřičnou pozorností sami. Dle zkušeností Čechů a Slováků, kteří na WH víza vyrazili, se jedná o nezapomenutelné kanadské dobrodružství. My to můžeme jen potvrdit, Kanada nám dala neuvěřitelně hodně.

Turistické vízum

Turistická víza jsou nejpočetnější skupinou vízových požadavků Českých občanů do Kanady

Bez víz, ale eTA je nutná

Pro turistické účely

Pouze na 6 měsíců

Občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt do 6 měsíců v Kanadě víza. Tento pobyt se vztahuje pouze na turistiku, navštívení rodiny nebo přátel či obchodní a studijní účely. Ačkoli nejsou vyžadována turistická víza, je nutné si před odjezdem zajistit cestovní registraci eTA. Toto povolení eTa je povinné a bez něj vám bude odepřen vstup na palubu letadla.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje pro vyřízení eTA registrace využívat pouze oficiální webovou stránku kanadské vlády. Vyhnete se tak zprostředkovatelům, kteří v některých případech vybírají za tuto službu až několikanásobný administrační poplatek.

Studentské vízum

Pokud chcete dlouhodobě studovat v Kanadě, studentská víza jsou ideální možností i nutným požadavkem

Studium delší jak 6 měsíců

Omezené pracovní povolení

Víza vyřídíte online

Typ studentského víza je vhodný pro zájemce o delší pobyt v Kanadě než 6 měsíců za účelem studia. Existuje více typů studentských víz a některá umožňují dokonce získat pracovní povolení. Během pobytu v Kanadě tak můžete studovat i pracovat zároveň.

Studovat v Kanadě lze základní školu, střední školu anebo vysokou školu, univerzitu. Nejoblíbenějším studentským programem jsou však pro Čechy jazykové kurzy a odborné školy v Kanadě. O studentská víza se žádá online. Pro žádost o víza musíte být nejprve přijati ke studiu.

Pracovní vízum

Pracovní víza umožňují neomezené pracovní i životní možnosti v Kanadě

Mnoho kategorií

Obtížné získat

Časově i formálně náročnější

Pracovní víza jsou velmi hledaným tématem, avšak pro České občany není snadné je získat. Existuje mnoho druhů a typů víz, která umožňují získat pracovní povolení v Kanadě. Kromě Working Holiday víz je nejběžnější získání pracovní nabídky od kanadského zaměstnavatele.

O pracovní povolení žádají občané České republiky na Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Žádost se podává online skrze Express Entry Program. Po vytvoření profilu online máte možnost se stát kandidátem v několika kategoriích (např. Federal Skilled Worker, Startup).

Pokud nežádáte o Start-up víza či Self-employed víza, pak je vhodné komunikovat svoji žádost s kanadským zaměstnavatelem. Ten vám dokáže usnadnit celý proces, protože kanadské úřady posuzují, zda pracovní místo není možné obsadit nejprve kanadským kandidátem.

 

VSTUP DO KANADY

Nezapomeňte, že....

O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník.

Kanadský imigrační úředník může délku pobytu zkrátit na méně než 6 měsíců, a to dle vlastního uvážení bez povinnosti svoje rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat či vysvětlovat. V takovém případě délku povoleného pobytu vyznačí do cestovního pasu či vyznačí na přilepený štítek.

Při vstupu do Kanady můžete být podrobeni krátkému pohovoru.

Při vstupu do Kanady můžete být požádáni o kontrolu zavazadel.

Seznam potřebných dokumentů

 • Cestovní pas se strojově čitelnou zónou s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu. Biometrický pas by měl obsahovat minimálně jednu prázdnou stránku.
 • Doklad o dostupných a dostatečných finančních prostředcích
 • Zpáteční letenku či jiný doklad o zpáteční cestě mimo území Kanady
 • Doklad o zajištěném ubytování v Kanadě
 • Harmonogram cesty
 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění (srovnání cestovních pojištění a slevové kódy)

Při vstupu na území Kanady budete požádáni o celní deklaraci. Papírový lístek bývá distribuován už v letadle před přistáním anebo si jej lze vyzvednout také na hraničním přechodu.

Seznam dokumentů, o které můžete být požádání

 • Při služebních cestách je doporučeno mít pozvání od kanadského partnera vytištěné na papíře.
 • Při cestě za rodinou či přáteli v Kanadě se rovněž doporučuje mít vytištěné pozvání.
 • Ministerstvo zahraničíních věcí doporučuje také doklad prokazující dobrý zdravotní stav (např. doklad, že netrpíte žádnou nakažlivou nemocí, např. AIDS). Dle našich zkušeností a zpráv od dalších Čechů a Slováků jsme se s tímto v praxi ještě nesetkali.
 • V případě cesty do Kanady s pracovním povolením (tedy včetně Working Holiday víz) mohou imigrační orgány vyžadovat tzv. zdravotní vysvědčení. Dle informací na CIC je toto vyžadováno pouze v závislosti na typu práce (např. zdravotnictví).

UŽITEČNÉ INFORMACE

Cestující mladší 18 let

Osoby mladší 18 let, kteří cestují do Kanady pouze s jedním rodičem, by si měli opatřit písemný a notářsky ověřený souhlas druhého rodiče (případně jiného zákonného zástupce). Pokud osoba mladší 18 let cestuje samostatně, písemný souhlas by měl také obsahovat kontaktní údaje na sobu, která bude za nezletilého odpovídat.

Tyto podklady (tj. notářsky ověřený písemný souhlas) musí být vyhotoveny anebo přeloženy do úředních jazyků Kanady (angličtina či francouzština). Překlad je nutné pořídit notářský.

Přihlašovací povinnost

Pro občany České republiky není v Kanadě vyžadovaná přihlašovací povinnost, a to ani při pobytech delších než 6 měsíců.

Prodloužení pobytu v Kanadě

Pokud si chcete prodloužit pobyt v Kanadě, je třeba o to požádat imigrační úřady nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby k pobytu. Žádost o prodloužení pobytu je zpoplatněna 75 - 150 CAD v závislosti dle typu pobytu. Tento poplatek je nevratný.

Není doporučeno prodlužovat své pobyty výjezdem za hranice Kanady, např. do USA a okamžitým návratem do Kanady zpět. Jedná se o obcházení zákona a porušení kanadských imigračních zákonů může vést k deportaci či několikaletému zákazu vstupu do země.

Provázanost informací Kanada - USA

Bilaterální smlouva mezi Kanadou a USA umožňuje imigračním orgánům vyměňovat si a sdílet informace o vízových a azylových žadatelích ze třetích zemí (tj. např. občané České republiky). Mezi poskytované a sdílené informace patří např.:

 • Předchozí odmítnutí žádosti o vízum či azyl
 • Předchozí vyhoštění ze země (z USA či Kanady)
 • Překročení doby pobytu
 • Nelegální překročení hranic
 • a další

Občanům České republiky, kteří chtějí vstoupit na území Kanady a dopustili se deliktu relevantního v rámci imigračních orgánů anebo jim nebylo v minulosti vydáno vízum do USA, je doporučeno informovat se a vyžádat si u zastupitelského úřadu v Kanadě údaje, které jsou o nich vedeny jak Kanadou, tak USA.

Držitelého dvojího občanství, českého i kanadského

Držitelé dvojího občanství (kanadského a českého) jsou povinni používat při cestě do Kanady pouze kanadský cestovní pas. Cesta na český cestovní pas není pro duální občany od 10. 11. 2016 možná. Pokud kanadský pas nemáte, je nutné o něj požádat na Kanadském velvyslanectví v ČR.

OFICIÁLNÍ ZDROJE PRO VÍZOVÉ ŽÁDOSTI

Nejsme oficiální zdroj Kanadského Velvyslanectví v ČR ani Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zájemcům, kteří plánují svoji cestu do Kanady doporučujeme všechny vízové informace pečlivě ověřit přímo na oficiálních webových stránkách či telefonickým kontaktem na zastupitelském úřadě (tj. např. velvyslanectví).

Upozorňujeme, že ani webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR nejsou oficiálním zdrojem. Na webových stránkách uváději, že informace jsou převzaty z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního oboru MZV.

Informace zveřejněné na webových stránkách JakDoKanady.cz vycházejí z naší osobní zkušeností s Kanadou v rámci Working Holiday víz, ze zkušeností dalších Čechů, kteří cestovali do Kanady a dále informace přebíráme z oficiálních zdrojů i neoficiálních zdrojů (tj. např. čeští a slovenští blogeři).

Citizenship and Immigration Canada (CIC)

Velvyslanectví Kanady v Praze

Velvyslanectví Kanady ve Vídni

 • Embassy of Canada to Austria in Vienna
 • Adresa: Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
 • Web: http://www.kanada.at
 • Tel. 0043 (1) 531-38-3000
TOP
Sdílejte tento zajímavý obsah