Víza do Kanady

Jedete do Kanady cestovat, pracovat nebo studovat? Nezapomeňte, že potřebujete vhodné povolení ke vstupu na území Kanady dle účelu vaší cesty.

Bezvízový režim do Kanady pro občany ČR

Od roku 2013 je mezi Kanadou a ČR platný tzv. bezvízový režim. Není tedy třeba žádat pro vstup do Kanady o víza, jako tomu bylo v době, kdy byla platná vízová povinnost.

Přesto je ale potřeba pro vycestování na území Kanady mít předem vyřízené potřebné náležitosti v podobě povolení ke vstupu v závislosti na tom, za jakým účelem se do Kanady chystáte.

Bezvízový režim je obecně platný pro krátkodobý pobyt do 6 měsíců za účelem turistiky, návštěvy rodiny a přátel, za obchodním účelem či krátkodobým jazykovým studiem.

Ať jedete do Kanady cestovat, studovat anebo za prací, je potřeba před odjezdem zařídit řadu formálních náležitostí. Nepodceňujte proto svoji přípravu.

Víza do Kanady

Jak je to tedy s těmi vízy do Kanady?

Obecně se často používá termín “víza” či “žádost o víza”, ačkoliv se o víza jako taková vlastně nejedná. Přesně tak je to i v případě vstupu občanů ČR do Kanady. A protože se jedná o často vyhledávaný termín, z tohoto důvodu (ačkoliv je to chybně) se termín Víza do Kanady nachází také na našich stránkách, ačkoliv je mezi ČR a Kanadou bezvízový režim. 

Jaký je účel vaší cesty do Kanady?

Předtím, než začnete kupovat letenky a plánovat svou cestu, je potřeba zjistit také, jaké formální náležitosti budete pro vstup muset splňovat. A k tomu je potřeba rozmyslet si, jaký je účel vaší cesty do Kanady?

Cestovat a poznávat

Lákají vás krásy Kanady? Hory, jezera, vodopády, příroda ve své přirozenosti. Nebo byste raději navštívili některá z kanadských měst, která potěší životním stylem i možnostmi? Podívejte se na formality, které je potřeba vyřídit předem, pokud se do Kanady chystáte za turistickými účely.

Pracovat a žít

Chcete zkusit život v zahraničí a Kanada je pro vás jasnou volbou? Nedivíme se. Nabízí jedinečné možnosti a můžete tak získat skvělé pracovní i životní zkušenosti. Abyste však mohli vyrazit do Kanady za prací, je potřeba předem zažádat o pracovní povolení.

Studovat a zažít

Chcete zdokonalit svou angličtinu díky jazykovému kurzu v Kanadě? Nebo zkusit odborné plnohodnotné studium a zažít kanadský vzdělávací systém? I v oblasti vzdělávání vám Kanada má co nabídnout. Zajímavé lokality i obory na univerzitách a college nebo jazykové kurzy vám určitě mohou ukázat nový směr.

Cestování v Kanadě

Turistické povolení - eTA

Pokud se do Kanady chystáte cestovat a objevovat místní krásy nebo navštívit rodinu, na krátkodobý jazykový kurz či na obchodní schůzku, budete si muset předem vyřídit elektronické povolení eTA.

Povolení eTA je povinné

Pro turistické účely nebo letecký tranzit v Kanadě

Pouze do 6 měsíců

Občané České republiky nepotřebují pro krátkodobý pobyt do 6 měsíců v Kanadě víza. Tento pobyt se vztahuje pouze na turistiku, navštívení rodiny nebo přátel či obchodní a studijní účely.

Ačkoli nejsou vyžadována turistická víza, je nutné si před odjezdem zajistit cestovní povolení eTA (Electronic Travel Authorization). Toto povolení je povinné pro všechny občany ČR, ktěří cestují do Kanady letecky a je potřeba již pro vstup na palubu letadla.

Registrace eTA je potřebná také v případě, že budete mít navazující let a v Kanadě pouze přestupujete, tedy máte v Kanadě transit. 

O povolení eTA se žádá online na oficiálních stránkách kanadské vlády za poplatek (v roce 2023 je to 7 CAD) a bývá vyřízeno během 72 hodin. Platnost eTA je následně až 5 let nebo do doby platnosti pasu, se kterým jste žádali (pokud je jeho platnost kratší). 

MZV doporučuje pro vyřízení povolení eTA využívat pouze oficiální webovou stránku kanadské vlády. Vyhnete se tak zprostředkovatelům, kteří v některých případech vybírají za tuto službu až několikanásobný administrační poplatek.

Pokud chcete v Kanadě cestovat po dobu delší než 6 měsíců (nebo změnit svůj status po vypršení pracovního či studijního povolení), je v tomto případě potřeba včas zažádat o Visitor record.

Cestování v Kanadě

Práce a život v Kanadě

Pracovní povolení

Pokud chcete v Kanadě pracovat, je potřeba předem zažádat o vhodné pracovní povolení. Různá pracovní povolení umožňují různé pracovní i životní možnosti v Kanadě

Různé programy a kategorie

Může být obtížné získat

Časově i formálně náročnější

O pracovní povolení se žádá převážně online na stránkách kanadské vlády (imigračního úřadu) v rámci řady kategorií či programů, které mají různé podmínky účasti a případně i možnosti následného zaměstnavatele. 

Některá pracovní povolení jsou otevřená (Open work permit) a dávají svobodu ve výběru zaměstnavatele. Opakem jsou pak pracovní povolení vázaná na zaměstnavatele, kdy je potřeba mít pracovní nabídku již předem domluvenou a v některých případech jsou pak kladené požadavky také na zaměstnavatele v procesu žádosti.

Nejznámější možností, jak získat pracovní povolení v Kanadě,  jsou kategorie v rámci programu International Experience Canada, jedná se např. o Working holiday, Young Professionals nebo International Co-op Internship. Tyto programy mohou využít cestovatelé ve věku 18 - 35 let. Pracovní povolení v rámci těchto kategorií může být uděleno na dobu až 12 měsíců.

Ačkoliv se žádost vyřizuje online, pracovní povolení je udělováno do pasu až při samotném vstupu do Kanady během imigrační kontroly. 

Pracovní povolení je možné získat také v případě, že váš partner či manžel v Kanadě pracuje (tedy již má pracovní povolení). V tomto případě se jedná o Spousal (common-law) open work permit.

Některé typy pracovních povolení pak mohou souviset také s žádostmi o trvalý pobyt v Kanadě (Express Entry, Provincial Nominee Programs,...)

Pracovní povolení v Kanadě

International Experience Canada - program Zažijte Kanadu

Program, který umožňuje zažít 1 rok v Kanadě zahrnuje 3 kategorie:

Working holiday

 • Pouze 1000 účastníků/rok (ČR)
 • Pracovní povolení až na 1 rok
 • Otevřené pracovní povolení - bez potřeby mít zaměstnavatele předem
 • Svoboda ve výběru lokality i zaměstnání v Kanadě
 • Lze vyřídit svépomocí

Young Professionals

 • Pouze 145 účastníků/rok (ČR)
 • Pracovní povolení až na 1 rok
 • Pracovní povolení vázané na zaměstnavatele
 • Je potřeba mít nabídku práce od zaměstnavatele v Kanadě v jedné z vybraných kategorií TEER

International Co-op

 • Pouze 5 účastníků/rok (ČR)
 • Pracovní povolení až na 1 rok
 • Pracovní povolení vázané na zaměstnavatele
 • Nutnost být studentem postsekundárního studia v ČR a nabídky práce v Kanadě v oboru studia a v jedné z vybraných NOC kategorií

Working Holiday v Kanadě

Nejoblíbenější a nejsnazší cesta, jak zažít 1 rok v Kanadě.

Working holiday je nejoblíbenějším typem pracovního povolení pro cestovatele ve věku 18 - 35 let. Jedná se o nejsnazší cestu, jak si zajistit v Kanadě dlouhodobý pobyt. Tato kategorie nabízí pracovní povolení v Kanadě na dobu až 12 měsíců. Každým rokem roste zájem nových uchazečů a aktuální kvóta povoluje udělení pouze 1000 zájemcům z ČR ročně.

Žádost o pracovní povolení se podává online a přestože je třeba značná příprava, vše zvládnete s patřičnou pozorností sami. Dle zkušeností Čechů a Slováků, kteří na WH vyrazili, se jedná o nezapomenutelné kanadské dobrodružství. My to můžeme jen potvrdit, Kanada nám dala neuvěřitelně hodně.

Working holiday do Kanady

Studium v Kanadě

Studijní povolení

Pokud chcete dlouhodobě studovat v Kanadě, studijní povolení (study permit) je ideální možností i nutným požadavkem. Záleží ale také na tom, o jaký typ studia máte zájem.

Studium delší jak 6 měsíců

Možnost získání pracovního povolení

Povolení vyřídíte online

Studium do 6 měsíců

V případě krátkodobých jazykových pobytů (např. jednosemestrálních do 6 měsíců) bývá dostačujícím povolení eTA. U krátkodobého studia ale v takovém případě pak není možné zároveň získat pracovní povolení během studia pracovat. 

Studium delší než 6 měsíců

Studijní povolení je vhodné a potřebné pro zájemce o plnohodnotné a dlouhodobé (delší než 6 měsíců) studium v Kanadě. V některých případech budete moci v době studia také pracovat on-campus nebo off-campus. 

Studovat v Kanadě lze základní školu, střední školu anebo vysokou školu či univerzitu. Nejoblíbenějším studentským programem jsou však pro Čechy jazykové kurzy a odborné školy v Kanadě. O studijní povolení se žádá online. Pro žádost o studijní povolení - study permit musíte být nejprve přijati ke studiu.

Studium v Kanadě

Vstup do Kanady

Nezapomeňte, že....

O vstupu do Kanady rozhoduje kanadský imigrační úředník.

Kanadský imigrační úředník může délku pobytu zkrátit na dobu kratší, než o jaké povolení ke vstupu jste žádali (i na méně než 6 měsíců), a to dle vlastního uvážení bez povinnosti svoje rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat či vysvětlovat. V takovém případě délku povoleného pobytu vyznačí do cestovního pasu či vyznačí na přilepený štítek.

Při vstupu do Kanady můžete být podrobeni krátkému pohovoru a doložení potřebných dokumentů - v závislosti na tom, za jakým účelem do Kanady cestujete.

Při vstupu do Kanady můžete být požádáni o kontrolu zavazadel.

Seznam potřebných dokumentů

 • Cestovní pas se strojově čitelnou zónou s platností pokrývající celou dobu plánovaného pobytu. Biometrický pas by měl obsahovat minimálně jednu prázdnou stránku.
 • Doklad o dostupných a dostatečných finančních prostředcích
 • Zpáteční letenku či jiný doklad o zpáteční cestě mimo území Kanady
 • Doklad o zajištěném ubytování v Kanadě
 • Harmonogram cesty
 • Doklad o cestovním zdravotním pojištění (srovnání cestovních pojištění a slevové kódy)
 • Dokumenty, které jste dokládali v průběhu své žádosti nebo které jsou podmínkou v rámci některého z imigračních programů (např. Working holiday, Young Professionals, studentské povolení...)

Při vstupu na území Kanady budete požádáni o celní deklaraci. Papírový lístek bývá distribuován už v letadle před přistáním anebo si jej lze vyzvednout také na hraničním přechodu.

Seznam dokumentů, o které můžete být požádání

 • Při služebních cestách je doporučeno mít pozvání od kanadského partnera vytištěné na papíře.
 • Při cestě za rodinou či přáteli v Kanadě se rovněž doporučuje mít vytištěné pozvání.
 • Ministerstvo zahraničíních věcí doporučuje také doklad prokazující dobrý zdravotní stav (např. doklad, že netrpíte žádnou nakažlivou nemocí). Dle našich zkušeností a zpráv od dalších Čechů a Slováků jsme se s tímto v praxi ještě nesetkali.
 • V případě cesty do Kanady s žádostí o pracovní povolení (tedy včetně Working Holiday víz) mohou imigrační orgány vyžadovat tzv. zdravotní potvrzení (Medical Exam). Dle informací na CIC je toto vyžadováno pouze v závislosti na typu práce (např. zdravotnictví, práce s dětmi...).

UŽITEČNÉ INFORMACE

Cestující mladší 18 let

Osoby mladší 18 let, kteří cestují do Kanady pouze s jedním rodičem, by si měli opatřit písemný a notářsky ověřený souhlas druhého rodiče (případně jiného zákonného zástupce). Pokud osoba mladší 18 let cestuje samostatně, písemný souhlas by měl také obsahovat kontaktní údaje na osobu, která bude za nezletilého odpovídat.

Tyto podklady (tj. notářsky ověřený písemný souhlas) musí být vyhotoveny anebo přeloženy do úředních jazyků Kanady (angličtina či francouzština). Překlad je nutné pořídit notářský.

Přihlašovací povinnost

Pro občany České republiky není v Kanadě vyžadovaná přihlašovací povinnost, a to ani při pobytech delších než 6 měsíců.

Prodloužení pobytu v Kanadě

Pokud si chcete prodloužit pobyt v Kanadě, je třeba o to požádat imigrační úřady nejpozději 30 dnů před vypršením povolené doby k pobytu. Žádost o prodloužení pobytu je zpoplatněna 75 - 150 CAD v závislosti dle typu pobytu. Tento poplatek je nevratný.

Není doporučeno prodlužovat své pobyty výjezdem za hranice Kanady, např. do USA a okamžitým návratem do Kanady zpět. Jedná se o obcházení zákona a porušení kanadských imigračních zákonů může vést k deportaci či několikaletému zákazu vstupu do země.

Provázanost informací Kanada - USA

Bilaterální smlouva mezi Kanadou a USA umožňuje imigračním orgánům vyměňovat si a sdílet informace o vízových a azylových žadatelích ze třetích zemí (tj. např. občané České republiky). Mezi poskytované a sdílené informace patří např.:

 • Předchozí odmítnutí žádosti o vízum či azyl
 • Předchozí vyhoštění ze země (z USA či Kanady)
 • Překročení doby pobytu
 • Nelegální překročení hranic
 • a další

Občanům České republiky, kteří chtějí vstoupit na území Kanady a dopustili se deliktu relevantního v rámci imigračních orgánů anebo jim nebylo v minulosti vydáno vízum do USA, je doporučeno informovat se a vyžádat si u zastupitelského úřadu v Kanadě údaje, které jsou o nich vedeny jak Kanadou, tak USA.

Držitelého dvojího občanství, českého i kanadského

Držitelé dvojího občanství (kanadského a českého) jsou povinni používat při cestě do Kanady pouze kanadský cestovní pas. Cesta na český cestovní pas není pro duální občany od 10. 11. 2016 možná. Pokud kanadský pas nemáte, je nutné o něj požádat na Kanadském velvyslanectví v ČR.

OFICIÁLNÍ ZDROJE PRO IMIGRAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nejsme oficiální zdroj Kanadského Velvyslanectví v ČR ani Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zájemcům, kteří plánují svoji cestu do Kanady doporučujeme všechny informace pečlivě ověřit přímo na oficiálních webových stránkách či telefonickým kontaktem na zastupitelském úřadě (tj. např. velvyslanectví).

Upozorňujeme, že ani webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR nejsou oficiálním zdrojem. Na webových stránkách uvádějí, že informace jsou převzaty z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního oboru MZV.

Informace zveřejněné na webových stránkách JakDoKanady.cz vycházejí z naší osobní zkušeností s Kanadou v rámci Working Holiday víz, ze zkušeností dalších Čechů, kteří cestovali do Kanady a dále informace přebíráme z oficiálních zdrojů i neoficiálních zdrojů (tj. např. čeští a slovenští blogeři).

Citizenship and Immigration Canada (CIC)

Velvyslanectví Kanady v Praze

Velvyslanectví Kanady ve Vídni

 • Embassy of Canada to Austria in Vienna
 • Adresa: Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria
 • Web: http://www.kanada.at
 • Tel. 0043 (1) 531-38-3000
TOP