Během procesu žádosti o Working Holiday víza v rámci programu Zažijte Kanadu budete potřebovat mimo jiné také Výpis trestního rejstříku. Protože žádáte o vízum do anglicky/francouzsky mluvící země, také k němu budete potřebovat úředně ověřený překlad. Pud jste žili v zahraničí po dobu alespoň 6 měsíců, bude pak vyžadován také výpis trestního rejstříku také z