Turistická víza do Kanady, doklady, bezvízový vstup a eTA víza

Velvyslanectví Kanady oznámilo 14. listopadu 2014, že občané České republiky s okamžitou platností již nepotřebují turistická víza do Kanady - turistické vízum pro krátkodobý pobyt v Kanadě.
Turistická víza do Kanady dnes nepotřebujete (pouze eTA - viz níže). Přesto ke vstupu do Kanady musíte předložit řadu dokumentů a prokázat svůj záměr.
Tento článek shrnuje, co vše musíte mít pro vstup do Kanady jako turisté.

eTA víza do Kanady - nová povinnost pro Čechy

POZOR Aktualizace: od 15.3.2016 je nutné vyřídit si eTA víza do Kanady. Jedná se o elektronické cestovní povolení, které je nutné vyřídit před vaším odletem do Kanady. Všechny potřebné informace najdete na stránce: eTA víza do Kanady.

Bezvízový krátkodobý pobyt v Kanadě

Pro bezvízový vstup do Kanady musíte splnit dvě podmínky:

 • Délku pobytu
 • Účel pobytu

Délka pobytu musí být kratší jak 6 měsíců

Pokud plánujete turistický pobyt v Kanadě, který není delší jak 6 měsíců, pak nepotřebujete žádné vízum ani jiné povolení.

Kanada je tak další ze zemí, které nám umožňují snadný vstup. Přestože se jedná de facto pouze o turistické a rekreační pobyty, je to významný krok.

Bezvízový vstup do Kanady je zajištěn českým občanům pouze pro krátkodobý pobyt, tj. do 6 měsíců.

Omezený režim pobytu v Kanadě

Účel tohoto krátkodébého pobytu musí být jeden z následujících:

 • turistika
 • návštěva rodiny/přátel
 • obchodní cesta
 • studijní pobyt (jednosemestrální kurzy)

Pokud plánujete studovat v Kanadě déle jak 6 měsíců, je nutné zažádat o studentská víza.

O délce rozhoduje imigrační úředník

O vstupu do Kanady rozhoduje imigrační úředník, který může na zákaldě vlastního uvážení délku pobytu zkrátit - nemusí být tedy vždy 6 měsíců.

Máte povinnost předložit imigračnímu úředníkovi svůj cestovní pas se strojově čitelnou zónou (tzv. biometrický pas). Biometrický pas je nutností!

Cestovní pas musí být platný v den vstupu a rovněž po celou dobu vašeho pobytu. Je doporučeno, aby jste měli v cestovním pase minimálně jednu stránku volnou (přečtěte si, proč je lepší mít dva platné pasy).

Na vyzvání imigračního úředníka jste dále povinni prokázat dostatek finančních prostředků pro váš pobyt, dobrý zdravotní stav a úmysl Kanadu včas opustit.

Prokázání dostatku finančních prostředků

Dostatek finančních prostředků můžete prokázat výpisem zůstatků z vašeho bankovního účtu.

Vytisknutá stránka z internetového bankovnictví není obecně považováno za dostatečné prokázání. Vyžádejte si od pracovníků vaší banky vystavení potvrzení o aktuálním zůstatků na vašem běžném bankovním účtu. Běžně stačí vytisknutá kopie PDF tohoto potvrzení od banky. Důležitý je zde běžný bankovní účet, neboť se musí jednat o finanční prostředky, se kterými jste schopni okamžitě nakládat (např. termínovaný účet není proto vhodný).

Finanční prostředky lze také prokázat kreditní kartou (avšak nedoporučujeme), cestovním šekem či hotovostí. Nezapomeňte, že není dovoleno převážet více jak 250.000,-Kč (stejný ekvivalent v CAD či jiné měně).

Výše finančních prostředků není oficiálně nikde zveřejněna. Pro turistické účely se doporučuje prokázat výši 100 - 150 CAD na osobu za den.

Dobrý zdravotní stav se posuzuje vizuálně, případně prokázáním očkování, a to v případě, že jste za posledních několik měsíců byly v oblasti, kde se vyskytuje některá ze závažnějších nemocí či epidemií. Očkování se prokazuje pomocí Mezinárodního očkovacího průkazu.

Úmysl Kanada včas opustit je zcela na posouzení imigračního úředníka na základě krátkého rozhovoru. Odpovídejte na otázky klidně, sdělte váš plán cesty a zbytečně nevtípkujte.

Doporučené podklady pro bezproblémový vstup

Pokud chcete minimalizovat riziko odmítnutí vstupu do Kanady, doporučujeme zajistit si následující doklady.

Doklady pro cestu do Kanady

 • Doklad o zpáteční jízdence (pravděpodobně zpáteční letenka). Letenka pouze do USA nestačí (opět musíte prokázat vycestování z USA, a to většinou ještě na území Kanady). Užitečný článek, jak prokázat zpáteční letenku aniž byste si ji koupili.
 • Kompletní harmonogram vaší cesty (obtížné např. při backpacking cestování, nicméně alespoň orientačně si to napište).
 • Doklad o zajištěném ubytování (alespoň na první dny, stačí vytisknutá online rezervace hostelu).
 • Doklad o zajištěném zdravotním pojištění (blíže na cestovní pojištění do Kanady). Srovnávač pojištění, který používáme najdete zde.
 • Při služebních cestách pozvání od kanadského byznys partnera.
 • Při návštěvě rodiny či přátel jejich pozvání.
 • Doklad prokazující dobrý zdravotní stav (je možné prokázat dokladem, že netrpíte nakažlivou snadno přenositelnou nemocí, např. tuberkulózou). V závislosti na typu vaší prácí (úředník zjistí z krátkého rozhovoru) můžete být vyzváni k předložení zdravotního vysvědčení.
 • Pro osobny mladší 18 let platí zvláštní režim - je nutné prokázat další skutečnosti, např. notářsky ověřený písemný souhlas rodičů, atd.
 • Od 15.3.2016 jsou nutná předložit také eTA vízum.

Mít doporučené doklady pro cestu do Kanady je prvním krokem, ale jsou tu ještě další věci, které musíte splnit...

Kanadské razítko v cestovním pasu

Povolenou délku pobytu imigrační úředník vyznačí do cestovního pasu (záznamem nebo lepícím štítkem).

Jste povini opustit Kanadu v termínu do vyznačeného data.

Při kontrolách můžete být podrobeni krátkému výslechu či kontrole zavazadel (přečtěte si, co nesmíte dovážet).

Vstup na kanadské území

Při vstupu na kanadské území musíte mít vyplněnou kartičku celní delarace. Běžně ji dostanete v letadle (či na lodi). V případě silničního přechodu z USA si ji lze vyzvednout na hraničním přechodu.

Přihlašovací povinnost v Kanadě neexistuje.

Prodloužení pobytu v Kanadě

Pokud si chcete prodloužit svůj pobyt v Kanadě, je potřeba o to požádat imigrační úřady (sídlí v hlavních městech jednotlivých provincií), a to nejpozději 30 dnů před vypršením doby vašeho pobytu.

Za prodloužení pobytu v Kanadě se platí nevratný poplatek 75-150 CAD.

Metoda překročení hranic USA není efektivní

Nedoporučujeme překračovat hranice do USA s myšlenkou okamžitého návratu do Kanady a získání dalších 6 měsíců turistického pobytu.

Jedná se o porušení imigračních předpisů. Imigrační úřadeník může provést vaši deportaci ze země a případně udělit několikaletý zákaz vstupu do Kanady.

Upozorňujeme na bilaterální smouvu mezi Kanadou a USA, která je v platnosti od roku 2012 a umožňuje vzájemné vyměňování si informací o vízových a azylových žadatelích.

Kontakty na Velvyslanectví Kanady najdete zde.

Turistické vízum do Kanady

V článku jsme shrnuli, jaké požadavky musí splnit čeští občané při vstupu do Kanady. Pokud cestujete do Kanady jako turisté na méně než 6 měsíců, žádné vízum nepotřebujete. Turistická víza do Kanady nejsou tedy potřebná pro krátkodobý pobyt.

Přestože nepotřebujete do Kanady turistická víza, musíte doložit řadu dokumentů (vč. eTA víza). Přípravu skutečně nepodceňujte. Nezapomeňte si zabalit také užitečné vybavení do Kanady.

Inspiraci o kanadských městech a životu v Kanadě můžete získat na stránce Kam do Kanady. Pokud se rozhodnete cestovat v Kanadě autem, doporučujeme rezervovat auto v předstihu, viz. Tipy a triky k půjčení auta v Kanadě.

TOP

Do Kanady s jistotou

Praktická brožura pro všechny,

kteří míří do Kanady a chtějí na WH víza.

Jak nejlevněji pronajmout auto

Tipy, doporučení, cenové srovnání i hodnocení autopůjčoven v Kanadě.